G&D Thesis Scholarship

Läser du juridik vid Stockholms universitet och ska du skriva examensuppsats inom ett affärsjuridiskt ämne nästa termin? Passa på att söka G&D Thesis Scholarship om 40 000 kronor!
Scroll to content

Du som läser juridik vid Stockholms universitet och som ska skriva examensuppsats har möjlighet att söka G&D Thesis Scholarship om 40 000 kronor. Stipendiet delas ut varje termin i samarbete med juridiska fakulteten vid Stockholms universitet till en student som ska skriva uppsats med affärsjuridisk anknytning.

Om uppsatsstipendiet

Fler praktiska inslag i juristutbildningen är ett vanligt önskemål bland juriststudenter. Ökad inblick i rättstillämpningen och det praktiska rättslivet kan dessutom göra den nyutexaminerade juristen bättre rustad att möta arbetslivets utmaningar. Gernandt & Danielsson delar därför sedan år 2000 ut ett uppsatsstipendium i samarbete med juridiska fakulteten vid Stockholms universitet.

Det är inte fråga om en praktikplats där stipendiaten biträder i advokatbyråns ärenden. Tanken är i stället att stipendiaten ska ha fullt fokus på uppsatsen och att skrivandet ska ske självständigt och i kontakt med handledaren på universitetet. Som stipendiat kommer du dock ha möjlighet att diskutera det valda uppsatsämnet med praktiskt verksamma jurister. Stipendiet är dessutom ett bra sätt att knyta kontakter och få insyn i tillvaron på affärsjuridisk byrå.

Vi erbjuder dig

Målet med uppsatsstipendiet är att skapa så bra förutsättningar för dig och din uppsats som möjligt. Därmed erbjuder vi dig:

 • En fadder i form av en Associate på byrån
 • Möjlighet att delta i byråns interna utbildningar och evenemang
 • Fullt utrustad arbetsplats på vårt kontor 
 • Tillträde till byråns bibliotek, databaser och övriga resurser, inklusive hjälp från vår bibliotekarie
 • Stipendiebelopp om 40 000 kronor

Vem kan söka?

För att vara behörig att söka ser vi att du läser juridik vid Stockholms universitet och ska skriva examensuppsats under följande termin. Senast vid beslut om tilldelning av stipendium behöver du uppfylla juridiska fakultetens förkunskapskrav för att få skriva uppsats.

Vid ansökan ska du ha ett väl definierat uppsatsämne. Uppsatsämnet kan behandla centrala områdena inom affärsjuridiken, såsom:

 • Aktiemarknadsrätt
 • Arbetsrätt
 • Associationsrätt
 • Avtalsrätt
 • Fastighetsrätt
 • Immaterialrätt
 • Konkurrensrätt
 • Processrätt
 • Sakrätt
 • Skadeståndsrätt

Även ämnen utanför affärsjuridikens kärnområden kan komma i fråga för stipendiet, så länge det finns en affärsjuridisk anknytning, såsom EU-rätt och förvaltningsrätt.

Som person ser vi att du är ambitiös och målinriktad, vilket avspeglar sig i dina akademiska meriter. Du har även en nyfikenhet för arbetet på affärsjuridisk byrå.

Så prövas ansökan

Din ansökan behandlas av en stipendiekommitté som består av Jur. dr. Jessica Östberg samt advokaterna Anders Lundin, Manfred Löfvenhaft och Johanna Lindholm, de tre sistnämnda verksamma vid Gernandt & Danielsson.

Det är viktigt att din ansökan innehåller en beskrivning av ditt uppsatsämne. Som ett riktmärke bör beskrivningen omfatta en tredjedels till en halv A4-sida.

Ansökningsperiod

Sista dag att söka vårterminens stipendium är den 13 december 2020. 

Hör gärna av dig med frågor till vår Talent Development Counsel Johanna Lindholm.

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Stockholm

Hamngatan 2
111 47 Stockholm Vägbeskrivning karriar@gda.se +46 8 670 66 00

Arbetsplats och kultur

Det finns många anledningar till varför vi trivs på Gernandt & Danielsson. Tillsammans har vi enats om att vår unika företagskultur vilar på tre pelare.

Vi strävar efter perfektion 

Klienten och klientnyttan av våra tjänster är utgångspunkten för vår verksamhet. Vi har agerat rådgivare i flera av de största och mest komplexa transaktionerna och tvisterna som förekommit i Sverige. För att överträffa våra klienters höga förväntningar måste vi leverera juridisk rådgivning på toppnivå. Det är på den grunden vi har byggt vårt goda rykte, som kontinuerligt bekräftas i oberoende nationella och internationella rankningar. Tillsammans är vi stolta över att ha ett klientfokus som karaktäriseras av högsta kvalitet, lojalitet och tillgänglighet.

Vi investerar i dig

Våra medarbetare är byråns mest värdefulla tillgång och kärnan i vårt erbjudande är vår förstklassiga professionella utbildning. Anledningen är enkel; vi vill att du ska utvecklas maximalt som affärsjurist. Du får från första dagen arbeta med stora, komplexa och internationella ärenden tillsammans med några av Sveriges högst rankade affärsjurister. Eftersom våra projektteam är små och sammansvetsade kommer du arbeta nära Partners och andra erfarna jurister direkt. Vi uppmuntrar dessutom alla unga jurister att arbeta med flera verksamhetsområden parallellt, inte bara ett. Vi tror att det ger dig den bästa möjliga starten på din karriär. Din professionella utveckling kommer att belönas med mycket konkurrenskraftiga anställningsvillkor.

Vi gör det tillsammans

Varje medarbetare är avgörande för att vi ska kunna nå vår vision. Hos Gernandt & Danielsson får du ta del av en arbetsmiljö som kännetecknas av sin starka laganda och inkluderande kultur. Hos oss finns det plats att stå ut som individ och bygga personliga relationer med varje enskild medarbetare. Genom att medvetet växa organiskt och framförallt rekrytera jurister direkt från universiteten har vi lyckats behålla och förstärka vår unika företagskultur.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor